Info om cookies

Ved å gå inn på domenet vårt maloykinoogkultur.no samtykkjer du til bruk av informasjonskapslar i nettlesaren din. Dette er ein prosess som foregår automatisk i alle moderne nettlesarar. Dersom du vil trekkje attende samtykket ditt kan du gå inn i nettlesarinnstillingane dine og skru av informasjonskapslar heilt, men det medfører at funksjonalitet på nettstadane våre ikkje vil fungere som normalt.

Informasjonskapslane på domena våre blir brukt for å gjenkjenne deg på nettstaden vår. Dette er for å kunne identifisere deg i til dømes billettkjøp. Me nyttar oss også av tredjepartstenesta Google Analytics. Google Analytics er eit analyseverktøy for å sjå og analysere bruk av nettstadene våre.

Vidare informasjon om Google sin bruk av informasjonskapslar og deira privacy policy finn du på https://www.google.com/policies/privacy/. I tillegg brukar me Chartbeat. Dette er også eit verktøy som analyserer bruk av nettstadane våre i sanntid. Dette er for kontinuerleg å kunne gje deg som brukar ei betre oppleving. Informasjon om Chartbeat sin privacy policy finn du på https://chartbeat.com/privacy/.